Blog
Kasım 24, 2023

Fas ormanı, korunması gereken olağanüstü bir mücevher | AFD


Özet:
Fas’ın çeşitli manzaraları ve jeomorfolojisi, ülkeyi biyolojik çeşitlilik açısından en zengin Akdeniz ülkelerinden biri haline getiriyor. Fas ormanları, ülkenin ekolojik zenginliğinin atan kalbi olarak kabul edilirken, aynı zamanda iklimi düzenlemeye yardımcı olan akciğerleri gibidir. Bu ormanlar aynı zamanda Fas’ta yaşayan insanlar için önemli bir doğal kaynak ve ekonomik faaliyet kaynağıdır. Ancak, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan baskılar nedeniyle bu doğal, ekonomik ve kültürel miras tehdit altındadır. Fas ormanlarının korunması, ülkenin küresel ısınma ve biyolojik çeşitlilik koruması gibi zorluklarla mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, ormanlar sürdürülebilir bir şekilde ahşap ve turizm sektörleri için kullanılabilir, böylece Fas kırsal toplulukları için ekonomik fırsatlar yaratılabilir. AFD Grubu ve FFEM, “Ghabati, Hayati” (Ormanım, hayatım) programıyla Fas stratejisini destekleyerek ulusal ormanların ve parkların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunuyor. Bu program, biyolojik çeşitlilik ve düşük karbonlu, dirençli ve kapsayıcı bir geçişin önemine odaklanmaktadır.

Sektör: Çevre koruma, ekoturizm, ahşap işleme, tarım
Kategori: Biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik

İçerik:

Fas’ın çeşitli manzaraları ve jeomorfolojisi, onu biyolojik çeşitlilik açısından en zengin Akdeniz ülkelerinden biri haline getiriyor.
9 milyon hektara yayılan Fas ormanları, ülkenin ekolojik zenginliğinin atan kalbi ve iklimi düzenlemeye yardımcı olan akciğerleri gibidir. Aynı zamanda burada yaşayan insanlar için de önemli bir doğal kaynak ve başlı başına bir ekonomik faaliyet kaynağıdır. Ancak bu doğal, ekonomik ve kültürel miras, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan baskı nedeniyle tehdit altındadır. Fas ormanlarının korunması, ülkenin küresel ısınma ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi ikili zorluklarla mücadele etmesine yardımcı olacak. Ormanlar aynı zamanda ahşap ve turizm sektörleri için de sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilir, böylece Fas kırsal toplulukları için ekonomik fırsatlar yaratılabilir.

AFD Grubu ve FFEM, “Ghabati, Hayati” (“Ormanım, hayatım”) programıyla, korumaya katkıda bulunarak ulusal ormanların ve parkların sürdürülebilir yönetimine yönelik Fas stratejisini – “Fas Ormanları 2020-2030” destekliyor biyolojik çeşitliliğinin ve ülkenin düşük karbonlu, dirençli ve kapsayıcı geçişinin önemi.

©AFD2022

KAYNAK