Blog
Kasım 23, 2023

Açık tutma sistemlerinin değiştirilmesi Thünen-Institut – Haidkrugsweg 1, 22885 Barsbüttel – Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – VOEK 488-23


23.11.2023

08.01.2024 10:00

08.01.2024 10:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre ihaleye açık davet

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

a)

Sözleşme makamı (ihale makamı)

İsim: Federal Emlak Ajansı
Sokak, ev numarası: Fasanenstraße 87
Posta kodu (PLZ): 10623
Yer: Berlin
Telefon: +49 30 31811550

b)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre ihaleye açık davet”

Referans numarası: VOEK 488-23

c)

Elektronik ödül prosedürü ve belgelerin şifrelenmesi ve deşifre edilmesi hakkında bilgi

Yetkili teklif sunumu

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza / gelişmiş elektronik mühür ile
    • nitelikli elektronik imza / nitelikli elektronik mühür ile

d)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Haidkrugsweg 1

22885 Barsbüttel

f)

Hizmetin türü ve kapsamı, muhtemelen bölümlere ayrılmış olarak

2 kanatlı kapılar

1700-2500 mm kapı sistemi genişliği için her iki tarafta E-sabitlemeli C-komple sistemli gümüş renkli baş üstü kapı kapatıcı, ayrıca test kitabı ve ilk kabul – 13 adet.

1 kanatlı kapılar

Duman dedektörlü ve elektromekanik 80-120° açık tutma özelliğine sahip C-raylı gümüş renkli üstten açılır kapı kapatıcı, test kitabı ve ilk kabul – 10 adet.

h)

Kura ile tahsis

Hayır

i)

Son Yürütme Tarihleri

Yürütme başlangıcı

05.02.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

AG ile istişareden sonra

j)

İkincil teklifler

yetkili değil

k)

Birkaç ana teklif

yetkili

l)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik olarak şu adreste sunulacaktır

Ek talep

İhale ile birlikte sunulması talep edilen eksik belgeler

daha sonra talep edildi.

o)

Teklif ve bağlayıcılık süresinin sona ermesi

Teklif süresinin sona ermesi

08.01.2024 – 10:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

08.02.2024

p)

Teklifler sunulacaktır

q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorular ve yazışmalar için de geçerlidir)

r)

Ödül kriterleri

ihale belgelerine bakınız

t)

Gerekli teminat

ihale belgelerine bakınız

v)

İhale konsorsiyumlarının yasal şekli / gereklilikleri

yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumludur

w)

Uygunluk değerlendirmesi

İnşaat Şirketleri Ön Yeterlilik Derneği e.V.’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluğunu kanıtlamalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde, bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlilik şartlarını yerine getirdiklerine dair kanıtlar ayrı bir talep üzerine sağlanmalıdır.

doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu uygunluk kanıtı olarak teklifle birlikte sunmalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine onlar için de öz beyanlar sunulmalıdır. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması halinde, Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Ön Yeterlilik Sicili) listesinde hangi numara altında yer aldıklarının belirtilmesi yeterlidir.

Eğer Kısa listeye girenlerin, kendi beyanları (alt yüklenicilerin beyanları da dahil olmak üzere) ayrı bir talep üzerine “Uygunluk beyanı “nda belirtilen yetkili makamlardan alınan sertifikalar ibraz edilerek teyit edilmelidir. Almanca olmayan sertifikalar Almanca’ya çevrilmiş olarak sunulmalıdır.

“Kendi kendine uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekebilir

İhale dokümanlarına ekli

x)

İddia edilen ihlallerin incelenmesi

İnceleme organı (§ 21 VOB/A)

BiMA, Bonn Merkez Ofisi, Satın Alma Bölümü (VOEK) Departman 2 (Satın Alma), Ellerstraße 56, 53119 Bonn

İhale belgelerini görüntüleyin