Blog
Kasım 23, 2023

Devlet Tarım ve Bahçe Bitkileri Enstitüsü (LLG) Iden, Kantine engelsiz erişim – inşaat mühendisliği çalışmaları (NSL 604-23)


23.11.2023

04.12.2023 13:30

04.12.2023 13:30

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre ihaleye açık davet

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

a)

Sözleşme makamı (ihale makamı)

İsim: Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA), Zentrale Vergabestelle, Direktion
Sokak, ev numarası: PF 3964 (Otto-Hahn-Straße 1+1a, 39106 Magdeburg)
Posta kodu (posta kodu): 39014
Yer: Magdeburg
Telefon: +49 391 567

b)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre ihaleye açık davet”

Referans numarası: NSL 604-23

c)

Elektronik ödül prosedürü ve belgelerin şifrelenmesi ve deşifre edilmesi hakkında bilgi

Yetkili teklif sunumu

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza / gelişmiş elektronik mühür ile
    • nitelikli elektronik imza / nitelikli elektronik mühür ile

d)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Devlet Tarım ve Bahçe Bitkileri Enstitüsü (LLG) Iden

Lindenstraße 19, 39606 Iden

f)

Hizmetin türü ve kapsamı, muhtemelen bölümlere ayrılmış olarak

200.00 m2 kazı ve toprağın kaldırılması

170,00 m2 beton parke

3 adet kontrol testi

120.00 m beton bordür

180,00 m2 teras plakalarının temini ve döşenmesi (1,00 m x 1,00 m)

30.00 m paslanmaz çelik korkuluklu küpeşte

50.00 m kablo hendeği

25,00 m koruyucu boru DN 110

200.00 m2 üst toprak kaplaması çim ekimi dahil

Alt yapı ve korkuluklar dahil olmak üzere eski terasın 1 bölümünün sökülmesi ve bertaraf edilmesi

h)

Kura ile tahsis

Hayır

i)

Son Yürütme Tarihleri

Yürütme başlangıcı

04.03.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

26.07.2024

j)

İkincil teklifler

sadece bir ana arz ile bağlantılı olarak izin verilir

k)

Birkaç ana teklif

yetkili

l)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik olarak şu adreste sunulacaktır

Ek talep

İhale ile birlikte sunulması talep edilen eksik belgeler

kısmen, yani aşağıdaki belgeler talep edilecektir.

Form 213 “Teklif mektubu, LV/LP” hariç, ihale davetinin Ekler Kısım C’sine uygun belgeler. FB 213’ün sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına yol açacaktır.

o)

Teklif ve bağlayıcılık süresinin sona ermesi

Teklif süresinin sona ermesi

04.12.2023 – 13:30

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

19.01.2024

p)

Teklifler sunulacaktır

q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorular ve yazışmalar için de geçerlidir)

r)

Ödül kriterleri

ihale belgelerine bakınız

t)

Gerekli teminat

ihale belgelerine bakınız

v)

İhale konsorsiyumlarının yasal şekli / gereklilikleri

yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumludur

w)

Uygunluk değerlendirmesi

İnşaat Şirketleri Ön Yeterlilik Derneği (Ön Yeterlilik Sicili) listesine girerek uygunluk kanıtı sağlamalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde, ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlilik gerekliliklerini yerine getirdiklerine dair kanıtlar ayrı bir talep üzerine sağlanmalıdır.

doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu uygunluk kanıtı olarak teklifle birlikte sunmalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine onlar için de öz beyanlar sunulmalıdır. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması halinde, Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Ön Yeterlilik Sicili) listesinde hangi numara altında yer aldıklarının belirtilmesi yeterlidir.

Eğer Kısa listeye girenlerin, kendi beyanları (alt yüklenicilerin beyanları da dahil olmak üzere) ayrı bir talep üzerine “Uygunluk beyanı “nda belirtilen yetkili makamlardan alınan sertifikalar ibraz edilerek teyit edilmelidir. Almanca olmayan sertifikalar Almanca’ya çevrilmiş olarak sunulmalıdır.

“Kendi kendine uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekebilir

Form 124 ihale dokümanlarının bir parçasıdır.

x)

İddia edilen ihlallerin incelenmesi

İnceleme organı (§ 21 VOB/A)

Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA), Müdürlük, FB 11,

Otto-Hahn-Straße 1+1a, 39106 Magdeburg,

Faks numarası (0391) 567-4848

İhale belgelerini görüntüleyin