Blog
Kasım 23, 2023

Fairway genişletmesi Wipfeld su toplama tesisi: ön tür korumalı telafi edici önlem


23.11.2023

11.01.2024 10:00

11.01.2024 10:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre ihaleye açık davet

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

a)

Sözleşme makamı (ihale makamı)

İsim: Aschaffenburg Su Yolu İnşaat Ofisi
Sokak, ev numarası: Hockstraße 10
Posta kodu (PLZ): 63743
Yer: Aschaffenburg
Telefon: +49 6021 3120

b)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre ihaleye açık davet”

Referans numarası: 2023/835/003

c)

Elektronik ödül prosedürü ve belgelerin şifrelenmesi ve deşifre edilmesi hakkında bilgi

Yetkili teklif sunumu

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)

d)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Wipfeld Rezervuarı

f)

Hizmetin türü ve kapsamı, muhtemelen bölümlere ayrılmış olarak

Planlama onayı kararına göre, Wipfeld su toplama alanındaki çim yolunun genişletilmesinin bir parçası olarak türlerin korunmasına yönelik ön tedbirler alınacaktır. Bu amaçla, taş tepecikleri ve kütük yığınları şeklinde yedek habitatlar oluşturulacaktır. Aradaki alanlar modellenecek ve yeşillendirilecek/bitkilendirilecektir.

Toprak işleri; taşların/kütüklerin teslimi ve yerleştirilmesi; çayır alanlarının oluşturulması; bitkilendirme.

h)

Kura ile tahsis

Hayır

i)

Son Yürütme Tarihleri

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

2 ay

j)

İkincil teklifler

yetkili değil

k)

Birkaç ana teklif

yetkili değil

l)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik olarak şu adreste sunulacaktır

Ek talep

İhale ile birlikte sunulması talep edilen eksik belgeler

daha sonra talep edildi.

o)

Teklif ve bağlayıcılık süresinin sona ermesi

Teklif süresinin sona ermesi

11.01.2024 – Saat 10:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

14.02.2024

p)

Teklifler sunulacaktır

q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorular ve yazışmalar için de geçerlidir)

r)

Ödül kriterleri

aşağıdaki ödül kriterleri

100 Fiyat

t)

Gerekli teminat

ihale belgelerine bakınız

v)

İhale konsorsiyumlarının yasal şekli / gereklilikleri

yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumludur

w)

Uygunluk değerlendirmesi

İnşaat Şirketleri Ön Yeterlilik Derneği e.V.’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluğunu kanıtlamalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde, bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlilik şartlarını yerine getirdiklerine dair kanıtlar ayrı bir talep üzerine sağlanmalıdır.

doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu uygunluk kanıtı olarak teklifle birlikte sunmalıdır. Alt yükleniciler kullanılıyorsa, ayrı bir talep üzerine onlar için de öz beyanlar sunulmalıdır. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması halinde, Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Ön Yeterlilik Sicili) listesinde hangi numara altında kayıtlı olduklarının belirtilmesi yeterlidir.

Eğer Kısa listeye girenlerin, kendi beyanları (alt yüklenicilerin beyanları da dahil olmak üzere) ayrı bir talep üzerine “Uygunluk beyanı “nda belirtilen yetkili makamlardan alınan sertifikalar ibraz edilerek teyit edilmelidir. Almanca olmayan sertifikalar Almanca’ya çevrilmiş olarak sunulmalıdır.

“Kendi kendine uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekebilir

Uygunluk beyanı formu ihale dokümanlarına eklenmiştir.

Aşağıdakiler, ihale edilecek hizmetle karşılaştırılabilir hizmetlere ilişkin olarak Bölüm 6a (2) 2 VOB/A uyarınca verilen bilgiler için geçerlidir:

Her bir hizmet alanı için en az 3 referans sağlanmalıdır.

Ön yeterlilik kataloğuna göre karşılaştırılabilir hizmetler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

1. hizmet alanı 215_01 Peyzaj çalışmaları

x)

İddia edilen ihlallerin incelenmesi

İnceleme organı (§ 21 VOB/A)

Su Yolları ve Denizcilik Genel Müdürlüğü

U20 Departmanı

– Gece denetim merkezi –

Am Propsthof 51

53121 Bonn

Faks: 022/7090-9010

E-posta adresi: gdws@wsv.bund.de

İhale belgelerini görüntüleyin