Blog
Kasım 23, 2023

Federal otoyollar için bakım önlemleri 2024 – BLK


23.11.2023

24.01.2024 13:00

24.01.2024 13:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre ihaleye açık davet

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

a)

Sözleşme makamı (ihale makamı)

İsim: Saksonya-Anhalt Eyaleti Yol Yapım Kurumu RB South
Sokak, ev numarası: An der Fliederwegkaserne 21
Posta kodu (posta kodu): 06130
Yer: Halle (Saale)
Telefon: +49 345482360
Telefaks: +49 34548236549

b)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre ihaleye açık davet”

Referans numarası: S-231-2023-00035

c)

Elektronik ödül prosedürü ve belgelerin şifrelenmesi ve deşifre edilmesine ilişkin bilgiler

Yetkili teklif sunumu

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)

d)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

DEE08, Burgenlandkreis, SM Laucha ve SM Zorbau’nun sorumluluk alanı

f)

Hizmetin türü ve kapsamı, muhtemelen kısımlara bölünmüş olarak

Federal otoyollar için bakım önlemleri 2024 SM Laucha – SM Zorbau

Bu, federal yollar için bir bakım sözleşmesidir.

Bakım önlemleri arasında frezeleme ve enjeksiyon yöntemi kullanılarak çatlak onarımı, yama yöntemi, anayol merkezinin rehabilitasyonu, DSK kullanılarak kısmi yüzey rehabilitasyonu yer almaktadır.

g)

Planlama hizmetleri de gerekiyorsa, binanın veya sözleşmenin amacına ilişkin bilgiler

Binanın kullanım amacı

Siparişin amacı

h)

Kura ile tahsis

Hayır

i)

Son Yürütme Tarihleri

Yürütme başlangıcı

26.04.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

2024-06-28

Diğer son tarihler

j)

İkincil teklifler

yetkili değil

k)

Birkaç ana teklif

yetkili değil

l)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik olarak şu adreste sunulacaktır

Ek talep

İhale ile birlikte sunulması talep edilen eksik belgeler

daha sonra talep edildi.

o)

Teklif ve bağlayıcılık süresinin sona ermesi

Teklif süresinin sona ermesi

24.01.2024 – 13:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

23.02.2024

p)

Teklifler sunulacaktır

q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Alman

r)

Ödül kriterleri

aşağıdaki ödül kriterleri

s)

Tekliflerin açılması

24.01.2024 – 13:00

Açılış yeri

Açılışta hazır bulunabilecek kişiler

yok – §14 VOB/A’ya göre hiçbir teklif sahibi yetkili değildir

t)

Gerekli teminat

Sözleşmenin yerine getirilmesi için sözleşme tutarının %5’i tutarında teminat (ekler hariç);

Kusur talepleri için uzlaşma tutarının yüzde 3’ü tutarında teminat

u)

Temel finansman ve ödeme koşulları ve/veya bunların yer aldığı ilgili yönetmeliklere atıflar

VOB/B’ye göre hesapta ödeme ve nihai ödeme

v)

İhale konsorsiyumlarının yasal şekli / gereklilikleri

Yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumlu ortak girişim

w)

Uygunluk değerlendirmesi

İnşaat Şirketleri Ön Yeterlilik Derneği e.V.’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluğunu kanıtlamalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde, bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlilik şartlarını yerine getirdiklerine dair kanıtlar ayrı bir talep üzerine sağlanmalıdır.

doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu uygunluk kanıtı olarak teklifle birlikte sunmalıdır. Alt yükleniciler kullanılıyorsa, ayrı bir talep üzerine onlar için de öz beyanlar sunulmalıdır. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması halinde, Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Ön Yeterlilik Sicili) listesinde hangi numara altında yer aldıklarının belirtilmesi yeterlidir.

Eğer Kısa listeye kalanların, kendi beyanları (alt yüklenicilerin beyanları da dahil olmak üzere) ayrı bir talep üzerine “Uygunluk beyanı “nda belirtilen yetkili makamlardan alınan sertifikalar ibraz edilerek teyit edilmelidir. Almanca olmayan sertifikalar Almanca’ya çevrilmiş olarak sunulmalıdır.

“Kendi kendine uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekebilir

İhale belgelerine bakın

Buna ek olarak, teklif sahibi, uzmanlığının kanıtı olarak Bölüm 6a (3) VOB/A uyarınca aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:

Aşağıdaki kanıt, bilgi ve belgeler teklifle birlikte ihale makamına sunulmalıdır: VOB/A §6a uyarınca;

– “Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen” (MVAS) uyarınca iş sahalarındaki güvenlik çalışmalarından sorumlu olarak atanacak kişinin yeterliliği – bu 4 yıldan eski olmamalıdır,

– Geçici trafik işaretlerinin sembol ve yazılarının kalite güvenceli revizyonunun kanıtı (yetki mührü),

– İhale davetine ekli EFB fiyat sayfaları doldurulmalı ve teklifle birlikte sunulmalıdır. Kendi üretiminiz olması durumunda, içerik şartnamesi eksiksiz olarak kabul edilmelidir,

– Fiyatların yeterliliğine ilişkin deklarasyon,

– PDF olarak uzun metin fiyat listesine ek olarak, fiyatlandırılmış miktar listesi D84 veri tipinde teklifle birlikte sunulmalıdır

Aşağıdaki kanıt, bilgi ve belgeler, ihale makamının talebi üzerine sunulmalıdır: VOB/A §6a(3) uyarınca;

Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) uyarınca beyanlar: Alt yüklenicilerin kullanımına ilişkin beyan ve toplu sözleşmelere uyum ve eşit ücret beyanı;

– PQ veya uygunluk kanıtı olan alt yüklenicilerin isimlerini içerecek şekilde alt yüklenici hizmetleri listesine eklemeler

x)

İddia edilen ihlallerin incelenmesi

İnceleme organı (§ 21 VOB/A)

Saksonya-Anhalt Eyaleti Yol Yapım Kurumu

Gövdeyi gözden geçirin

Hasselbachstraße 6

39104 Magdeburg

İhale belgelerini görüntüleyin