Blog
Kasım 23, 2023

Nordhausen Tiyatrosu’nun yenilenmesi ve genişletilmesi; lot 461 – asansör, 2. inşaat aşaması


23.11.2023

15.12.2023 10:00

15.12.2023 10:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre ihaleye açık davet

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

a)

Sözleşme makamı (ihale makamı)

İsim: Nordhausen Belediyesi – Hukuk Departmanı ve Hissedarlar / Kamu İhale Ofisi
Sokak, ev numarası: Pazar 1
Posta kodu (PLZ): 99734
Yer: Nordhausen
Telefon: +49 3631 6969495

b)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre ihaleye açık davet”

Referans numarası: 26/65/2023

c)

Elektronik ödül prosedürü ve belgelerin şifrelenmesi ve deşifre edilmesi hakkında bilgi

Yetkili teklif sunumu

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza / gelişmiş elektronik mühür ile
    • nitelikli elektronik imza / nitelikli elektronik mühür ile

d)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Almanya, Thuringia

99734 Nordhausen,

Käthe-Kollwitz-Straße 15

f)

Hizmetin türü ve kapsamı, muhtemelen kısımlara bölünmüş olarak

Nordhausen şehri, Nordhausen’deki tiyatronun genişletilmesini ve yenilenmesini planlıyor ve gerçekleştiriyor.

İnşaat çalışmaları iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Yeni bir eklentinin inşası 1. inşaat aşaması ile gerçekleştirilmiştir.

Mevcut bina 2. inşaat aşamasında yenilenecektir.

Burada ihale edilen hizmet, 2. inşaat aşaması için asansör sistemini kapsamaktadır.

————————————————————————————–

– 1.00 adet Makine dairesiz yolcu asansörü

. min. 1025 kg / maks. 13 kişi

. 5 durak ve 5 kapı, tavan yüksekliği yaklaşık 11,35 m

. İki girişli araba

. min. 1.600 x 1.400 x 2.240 mm

. otomatik iki parçalı ortadan açılır kayar kapı

. Kapı çerçevelerinin, kat kapısı panellerinin, araba kapısı panellerinin ve ön duvarın cilalı paslanmaz çelikten tasarımı, gren 220

. 400V, 50Hz şebeke gerilimi (asansör sistemi);

. 230V, 50 Hz (ışık vb.)

. Şaft kafası 3680 mm

. Şaft çukuru 1100 mm;

– 1.00 adet Araba içinde sabit katlanır koltuk;

– 1.00 adet Şaft duman tahliye sistemi;

– 1.00 adet anahtar kasası;

– 40,00 m Tedarik edilecek ankraj kanallarının montajı, bireysel uzunluk 2100 mm’ye kadar;

– 6.00 adet. Temin edilecek vidalı ankrajların 20 kN’a kadar montajı

————————————————————————————

ve bakım.

Bakım sözleşmesi, işletmeci Theater Nordhausen / Lohorchester Sondershausen GmbH tarafından bir takip hizmeti olarak ayrıca imzalanır.

h)

Kura ile tahsis

Hayır

i)

Son Yürütme Tarihleri

Yürütme başlangıcı

01.02.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

19.12.2025

Diğer son tarihler

Fabrika planlamasına ilişkin çalışmaların 1 Şubat 2024 tarihinde başlaması öngörülmektedir.

İnşaat istişarelerinde veya inşaat programlarında belirlenen münferit son tarihler sözleşmenin bir parçasıdır ve bu nedenle sözleşmeye bağlı son tarihler olarak değerlendirilir.

j)

İkincil teklifler

yetkili değil

k)

Birkaç ana teklif

yetkili değil

l)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik olarak şu adreste sunulacaktır

Ek talep

İhale ile birlikte sunulması talep edilen eksik belgeler

daha sonra talep edildi.

o)

Teklif ve bağlayıcılık süresinin sona ermesi

Teklif süresinin sona ermesi

15.12.2023 – Saat 10:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

31.01.2024

p)

Teklifler sunulacaktır

q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorgular ve yazışmalar için de geçerlidir)

r)

Ödül kriterleri

aşağıdaki ödül kriterleri

Ödül kriteri fiyattır. Fiyat, teklifin toplam değeri üzerinden belirlenir. Değerleme toplamları, indirimler dikkate alınarak (VHB Form 213 – Teklif Mektubu uyarınca) yeniden hesaplanan ihale toplamlarından belirlenir.

t)

Gerekli teminat

Sözleşmenin yerine getirilmesi için teminat (§ 17 VOB/B)

Sözleşme tutarı KDV hariç en az 250.000 avro ise, sözleşmenin yerine getirilmesi için sözleşme tutarının yüzde beşi tutarında teminat sağlanmalıdır (KDV dahil, ekler hariç).

——————————————————————————————————————-

Kusur talepleri için teminat

Kusur talepleri için teminat, brüt nihai fatura tutarının yüzde üçüne tekabül etmektedir.

Kusur talepleri için kullanılmayan teminatın iade tarihi: VOB/B (8) No.lu Madde 17 uyarınca, kullanılmayan teminatın iade tarihi

kusur talepleri için son tarihin sona ermesinden sonra.

u)

Temel finansman ve ödeme koşulları ve/veya bunların yer aldığı ilgili yönetmeliklere atıflar

VOB/B’ye göre

v)

İhale konsorsiyumlarının yasal şekli / gereklilikleri

Teklif veren konsorsiyumlar, sözleşme yapılması durumunda bir konsorsiyum oluşturmalıdır (bkz. VHB Form 234 – İhale dokümanlarında yer alan Teklif Sahibi/Konsorsiyum Beyanı)

w)

Uygunluk değerlendirmesi

İnşaat Şirketleri Ön Yeterlilik Derneği e.V.’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluğunu kanıtlamalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde, bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlilik şartlarını yerine getirdiklerine dair kanıtlar ayrı bir talep üzerine sağlanmalıdır.

doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu uygunluk kanıtı olarak teklifle birlikte sunmalıdır. Alt yükleniciler kullanılıyorsa, ayrı bir talep üzerine onlar için de öz beyanlar sunulmalıdır. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması halinde, Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Ön Yeterlilik Sicili) listesinde hangi numara altında yer aldıklarının belirtilmesi yeterlidir.

Eğer Kısa listeye kalanların, kendi beyanları (alt yüklenicilerin beyanları da dahil olmak üzere) ayrı bir talep üzerine “Uygunluk beyanı “nda belirtilen yetkili makamlardan alınan sertifikalar ibraz edilerek teyit edilmelidir. Almanca olmayan sertifikalar Almanca’ya çevrilmiş olarak sunulmalıdır.

“Kendi kendine uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekebilir

Aşağıdakiler teklifle birlikte sunulmalıdır:

. Teklif mektubu (Form 213 VHB) (Teklif mektubu teklifle birlikte sunulmalıdır, sonradan talep edilemez!)

. Fiyatlar ve gerekli bilgi ve beyanları içeren metraj/hizmet programı (kısa veya uzun versiyon ve/veya GAEB dosyası) (burada sadece VOB/A Bölüm 16a uyarınca ek taleplerde bulunulabilir!)

. Kendi uygunluk beyanı (teklif sahibi) – ihale dokümanlarına ekli form,

. Fiyat tespitine ilişkin bilgiler (form 221 veya 222 VHB),

. alt yüklenici hizmetleri listesi (Form 233 VHB),

. Teklif sahibinin/ortak girişimin beyanı (Form 234 VHB),

. kamu binalarındaki asansör sistemleri için bakım / servis sözleşmesi taslağını tamamladı,

“GDPR Madde 6 uyarınca verilerinizin daha fazla işlenmesine ilişkin rıza beyanı”,

“Şirket verileri” formu

ve

. tamamlanmış son 5 takvim yılına ait karşılaştırılabilir hizmetler için referans nesnelerin (en az 3 nesne) isimlendirilmesi, uygulama yılı, nesne tanımı, müşteri ve bir irtibat kişisinin belirtilmesi. Bu amaçla “kendi uygunluk beyanı (teklif sahibi)” kullanılabilir.

______________________________________________________________________________

Aşağıdakiler ayrı bir taleple sunulmalıdır:

“Birim fiyatların dökümü” (Form 223 VHB),

. kendi uygunluk beyanı (alt yüklenici) – sadece ön yeterliliği olmayan ana yükleniciler için ihale dokümanlarına ekli form (aşağıya bakınız),

. ihale makamının kendi uygunluk beyanı (teklif sahibi) ile birlikte sunma hakkını saklı tuttuğu sertifikalar, eğer bunlar ihale makamının elinde mevcut değilse,

. kişisel yaralanma ve/veya maddi hasar için en az beş milyon avroluk bir sigorta bedeli (talep başına) ile kamu sorumluluk sigortası belgesi veya sözleşmenin imzalanması durumunda bu sigorta bedelinin mevcut olduğuna dair bir beyan (“kendi uygunluk beyanında (teklif sahibi)” zaten beyan edilmemişse/işaretlenmemişse),

. istekli(ler) ve varsa alt yüklenici(ler) tarafından ThürVgG uyarınca sunulacak taahhüt beyanları (formlar ihale dokümanlarına eklenmiştir)

ve

. orijinal hesaplama.

______________________________________________________________________________

Önceki açıklamaların aksine, alt yüklenicilerin uygunluğu talep üzerine aşağıdaki şekilde kanıtlanmalıdır:

1. Ön yeterlilik alan ana yükleniciler söz konusu olduğunda, alt yükleniciler için yalnızca Thüringen Kamu İhale Yasası’nın “Alt yüklenicinin toplu pazarlık, asgari ücret ve eşit ücrete uyma yükümlülükleri (Bölüm 10, 12 (2) ThürVgG)” ve “Alt yüklenicinin ILO temel çalışma standartlarına uyma yükümlülüğü (Bölüm 11 ve 12 (2) ThürVgG)” taahhüt formları/beyanları doldurulmalı ve sunulmalıdır. Alt yüklenicilerle ilgili bu basitleştirme, ön yeterlilik listesine dahil edilen tarafın yalnızca kendisi ön yeterliliğe sahip olan veya tüm ön yeterlilik kriterlerinin karşılandığına dair bireysel kanıt sunabilen alt yüklenicileri kullanmayı taahhüt etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle müşteri, kural olarak, listede yer alan bir şirketin yalnızca temel uygunluğu itiraz edilemez olan üçüncü taraf yüklenicileri kullanacağını varsayabilir.

2. Ön yeterliliğe sahip olmayan ana yükleniciler söz konusu olduğunda, ThürVgG uyarınca alt yüklenici beyanları ve “Kendi uygunluk beyanı (alt yükleniciler)” da doldurulmalı ve alt yüklenicilerin uygunluğunun kanıtı olarak sunulmalıdır.

Alt yüklenicilerin ön yeterlilik kaydına girerek uygunluk kanıtı sağlamaları da mümkündür.

_____________________________________________________________________________

NOTLAR:

1. ThürVgG uyarınca sunulması gereken taahhüt beyanları, ThürVgG Bölüm 12a (2) uyarınca yalnızca en iyi teklif sahibinden talep edilir, ancak teklifle birlikte sunulabilir. PQ dizinine giriş, teklif sahibini ThürVgG uyarınca formları/beyannameleri sunmaktan muaf tutmaz.

2. sonradan talep edilen eksik belgelerin veya ihale makamının sunma hakkını saklı tuttuğu talep edilen belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması halinde, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3. Orijinal hesaplamanın sunulması aşağıdaki şekilde mümkündür:

a) Federal hükümetin evergabe platformu üzerinden elektronik olarak. (Ancak güvenlik nedeniyle, dosya müşterinin BT departmanı için şifre korumalı olmamalıdır. Bu durumda dosyada kötü amaçlı kod olup olmadığını kontrol etmek mümkün olmadığından, dosya indirilemez ve dolayısıyla açılamaz. Bu nedenle, orijinal hesaplamanın parola korumalı bir dosya olarak sunulması halinde teklif sunulmamış sayılır ve bu nedenle teklif değerlendirme dışı bırakılmalıdır).

VEYA

b) yazılı olarak, kapalı bir zarf içinde, ancak blokaj notları / koşulları olmadan (ayrıca bkz. ihale belgelerinin “Özel Sözleşme Koşulları” – Ek B Form 214) madde 10.4).

x)

İddia edilen ihlallerin incelenmesi

İnceleme organı (§ 21 VOB/A)

Thüringen Eyalet İdare Ofisi Weimar, Kamu İhale Odası

Jorge-Semprùn-Platz 4, 99423 Weimar

ThürVgG Madde 19 (2) uyarınca inceleme olasılığına ve ThürVgG Madde 19 (5) uyarınca maliyet sonuçlarına dikkat çekilmektedir.

Çeşitli:

1. Lütfen “e-ihale platformunun kullanımı, aday sorgulamaları ve tekliflerin sunulması hakkında genel bilgiler” başlıklı ek sayfaya (2 sayfa) bakınız. Ek A’da yer alan ihale dokümanları ile birlikte elektronik ortamda sunulacaktır).

2. Sadece elektronik tekliflere izin verildiğinden, VOB/A Madde 14 uyarınca açılış tarihi son teklif verme tarihinden hemen sonra gerçekleşecektir. Buna göre, sadece müşteri temsilcileri (en az 2) yetkili katılımcılardır.

İhale belgelerini görüntüleyin