Blog
Kasım 23, 2023

Ottendorf savağının onarımı R


23.11.2023

23.01.2024 10:59

23.01.2024 10:59

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre ihaleye açık davet

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

a)

Sözleşme makamı (ihale makamı)

İsim: Su Yolları ve Nakliye Ofisi Ana
Sokak, ev numarası: Mainberger Straße 8
Posta kodu (PLZ): 97422
Yer: Schweinfurt
Telefon: +49 9721 2063235
Telefaks: +49 9721 206101

b)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre ihaleye açık davet”

Referans numarası: 2024 810-102

c)

Elektronik ödül prosedürü ve belgelerin şifrelenmesi ve deşifre edilmesi hakkında bilgi

Yetkili teklif sunumu

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
  • yazılı olarak (elektronik değil)

d)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Ottendorf Barajı

O. Hayır.

97503 Gädheim-Ottendorf

f)

Hizmetin türü ve kapsamı, muhtemelen bölümlere ayrılmış olarak

– İskele çalışmaları

– Hidrolik çelik işçiliğinde onarım çalışması ve savak kapısında conta değişimi

– Kaplama sökme ve korozyondan koruma çalışmaları

– Küçük beton onarımları

h)

Kura ile tahsis

Hayır

i)

Son Yürütme Tarihleri

Yürütme başlangıcı

01.04.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

29.10.2024

j)

İkincil teklifler

sadece bir ana arz ile bağlantılı olarak izin verilir

k)

Birkaç ana teklif

yetkili değil

l)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik olarak şu adreste sunulacaktır

Ek talep

İhale ile birlikte sunulması talep edilen eksik belgeler

kısmen, yani aşağıdaki belgeler talep edilecektir.

Aşağıdaki belgeler hariç tüm belgeler: FB 331-B ve fiyatlarla birlikte miktar listesi. Bunlar imzalanmalı ve ihale açılışında teklifle birlikte sunulmalıdır, aksi takdirde istekli prosedürden çıkarılacaktır. Ayrıca, madde 3.2 altında listelenen “Ayrıntılı inşaat programı”, “Söküm / montaj konsepti” ve “Patlatma kalıntıları ve yıkım malzemesi için bertaraf konsepti” belgeleri ek talep dışında tutulmuştur; bu belgeler teklif açılışında mevcut değilse, bunlar da prosedürden çıkarılacaktır.

o)

Teklif ve bağlayıcılık süresinin sona ermesi

Teklif süresinin sona ermesi

23.01.2024 – 10:59

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

11.03.2024

p)

Teklifler sunulacaktır

q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorgular ve yazışmalar için de geçerlidir)

r)

Ödül kriterleri

ihale belgelerine bakınız

s)

Tekliflerin açılması

23.01.2024 – 11:00

Açılış yeri

97422 Schweinfurt, Mainberger Straße 8

Açılışta hazır bulunmaya yetkili kişiler

Teklif sahipleri ve yetkili temsilcileri

t)

Gerekli teminat

ihale belgelerine bakınız

u)

Temel finansman ve ödeme koşulları ve/veya bunların yer aldığı ilgili yönetmeliklere atıflar

VOB/B’ye göre

v)

İhale konsorsiyumlarının yasal şekli / gereklilikleri

yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumludur

w)

Uygunluk değerlendirmesi

İnşaat Şirketleri Ön Yeterlilik Derneği e.V.’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluğunu kanıtlamalıdır. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde, bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlilik şartlarını yerine getirdiklerine dair kanıtlar ayrı bir talep üzerine sağlanmalıdır.

doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu uygunluk kanıtı olarak teklifle birlikte sunmalıdır. Alt yükleniciler kullanılıyorsa, ayrı bir talep üzerine onlar için de öz beyanlar sunulmalıdır. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması halinde, Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Ön Yeterlilik Sicili) listesinde hangi numara altında kayıtlı olduklarının belirtilmesi yeterlidir.

Eğer Kısa listeye kalanların, kendi beyanları (alt yüklenicilerin beyanları da dahil olmak üzere) ayrı bir talep üzerine “Uygunluk beyanı “nda belirtilen yetkili makamlardan alınan sertifikalar ibraz edilerek teyit edilmelidir. Almanca olmayan sertifikalar Almanca’ya çevrilmiş olarak sunulmalıdır.

Buna ek olarak, teklif sahibi, uzmanlığının kanıtı olarak Bölüm 6a (3) VOB/A uyarınca aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:

– Savak sistemi hizmetleri için referans sertifikası (çelik konstrüksiyon, tahrikler, vb.)

– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği DIN EN 1090 ≥ EXC3 uyarınca sertifikasyon

– Şirket içi kaynak mühendisi kanıtı

– Kalite güvencesi için DIN EN ISO 3834-2’ye göre sertifikasyon

– Korozyondan korunma konusunda uzmanlık belgesi (korozyondan korunma sertifikası)

– DGUV Kural 101-004 Ek 6B uyarınca uzmanlık belgesi ve kurs sertifikaları

– Yerinde randevulara katılım 19.12.2023 (10-12 a.m.) ve 09.01.2024 tarihlerinde (10 a.m. – 12 p.m.) mümkündür.

x)

İddia edilen ihlallerin incelenmesi

İnceleme organı (§ 21 VOB/A)

Su Yolları ve Denizcilik Genel Müdürlüğü

Bölüm U20 -İnceleme Merkezi-

Am Propsthof 51

53121 Bonn

Faks: 0228/7090-9010

İhale belgelerini görüntüleyin