Blog
Kasım 24, 2023

DIN 18 355’e göre marangozluk işleri – Yerleşik mobilya restorasyon atölyeleri – 251/2023


24.11.2023

19.12.2023 12:00

19.12.2023 12:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre kamu ihalesi

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

A)

Kamu ihale makamı (ödüllendirme kurumu)

İsim: Prusya Kültürel Miras Vakfı’nı temsil eden Federal İnşaat ve Bölge Planlama Dairesi
Sokak / Ev Numarası: 17 Haziran Caddesi 112
Posta kodu (posta kodu): 10623
Sıra: Berlin
Telefon: +49 30 184010
Faks: +49 30 184018450
İnternet adresi: http://www.evergabe-online.de

B)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre kamu ihalesi”

İş işareti: 251/2023

C)

Elektronik satın alma süreci ve belgelerin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi hakkında bilgi

Onaylanan tekliflerin sunulması

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza/gelişmiş elektronik mühür ile
    • nitelikli elektronik imza/nitelikli elektronik mühür ile

D)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

KOBİ – Berlin-Friedrichshagen, yeni depo ve atölye inşaatı, Fürstenwalder Damm 388, 12587 Berlin

F)

Hizmetin türü ve kapsamı, gerekirse kısımlara bölünür

DIN 18 355’e göre marangozluk işleri – yerleşik mobilya restorasyon atölyeleri

Proje:

F05_1.BA

Depolar ve atölyeler

Berlin’deki Devlet Müzeleri

Sunmak:

VE 29 – Ankastre mobilya restorasyon atölyeleri

Kapsam:

– Taban ve üst dolaplarla birlikte 11 sıra mobilya

– 6 çürütücü / çeker ocak

– 23 adet tehlikeli madde dolabı

Yürütmenin başlangıcı: 10. hafta, 2024

Uygulama sonu: 34. hafta, 2024

İhale makamı, hızlı bir prosedür sağlamak amacıyla, yalnızca ihale makamı tarafından zamanında alınan teklif sahiplerinin sorularının yanıtlanacağını belirtmektedir.

Cazip: 11/12/2023

TEHLİKE

İhale dokümanlarına ücretsiz, kısıtlama olmaksızın, eksiksiz ve doğrudan www.evergabe-online.de adresinden ulaşılabilir. Hiçbir zorunluluk yok

Satın alma platformuna kayıt. İhale dokümanlarındaki değişiklikler, yönlendirmeler, teklif sahibi soruları, cevap mektupları vb. hakkında. Ancak, yalnızca şu adreste bulunacaksınız:

ön kayıt otomatik olarak bilgilendirilir.

Aksi takdirde gerekli bilgileri kendiniz almakla yükümlüsünüz.

“Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) 13. maddesi uyarınca veri toplanmasına ilişkin bilgilere ekteki bilgilendirme dokümanında yer alan ihale dokümanlarında ulaşılabilir.”

H)

Partiye göre tahsis

HAYIR

Ben)

Yürütme son tarihleri

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

34.KW 2024

Diğer son tarihler

10.KW 2024

ayrı eke bakın: F05_1.BA_231013_Tek Son Teslim Tarihi

J)

Yan teklifler

yetkili

k)

Birkaç ana teklif

izin verilmedi

ben)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik ortamda

ek talep

Teklif verirken sunulması gereken eksik belgeler,

kısmen talep edildi, yani aşağıdaki belgeler.

FB 213 ve FB 225a hariç gerekli tüm belgeler. Fiyat bilgisi

Ö)

Teklifin sona ermesi ve bağlayıcı süre

Teklif süresinin sona ermesi

19 Aralık 2023 – 12:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

02.02.2024

P)

Teklifler sunulmalı

Q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorular ve yazışmalar için de geçerlidir)

R)

Ödül kriterleri

ihale belgelerine bakın

T)

Teminat gerekli

ihale belgelerine bakın

v)

İhale konsorsiyumunun yasal şekli/gereksinimleri

Yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumlu

w)

Uygunluğun değerlendirilmesi

İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluk kanıtını sağlayın. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlik şartlarını karşıladıklarına dair kanıt sunulmalıdır.

Uygunluklarını kanıtlamak için, doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde ayrıca talep edilmesi halinde onlar için de öz beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması durumunda, İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği eV (ön yeterlik rehberi) listesinde yer alan numarayı belirtmeleri yeterlidir.

İşe yarıyor mu? Kısa listede yer alan öz beyanlar (alt yüklenicilerinkiler dahil), “uygunluk öz beyanında” belirtilen sorumlu makamlardan alınan sertifikaların ibraz edilmesi suretiyle ayrı bir talep üzerine onaylanmalıdır. Almanca yazılmayan sertifikalara Almanca tercümesi de eklenmelidir.

“Uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekli olabilir

https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Vergaben/InformationenAuftragnehmer/Eigenerklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Yabancı teklif sahiplerinin menşe ülkelerinden eşdeğer sertifikalar sunmaları gerekmektedir. Teklif verenin asgari ücret düzenlemelerine uygunluğu dikkate alması gerekir. Detaylar ihale dokümanlarında yer almaktadır.

X)

İddia edilen ihlallerin doğrulanması

İnceleme kuruluşu (§ 21 VOB/A)

Genel teknik ve hukuki denetim BMWSB Berlin – BII6 Departmanı, e-posta: BII6@bmwsb.bund.de

İhale belgelerini görüntüle