Blog
Kasım 23, 2023

Ev 60a – paketleme masalarının yenilenmesi ve işleme otomasyonu – boyama işi


23.11.2023

07.12.2023 12:00

07.12.2023 12:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre kamu ihalesi

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

A)

Kamu ihale makamı (ödüllendirme kurumu)

İsim: Üniversite Hastanesi Magdeburg A.ö.R., G3 Merkezi Satın Alma, G3.4 İnşaat Satın Alma, Bayan Trensinger
Sokak / Ev Numarası: Leipziger Cad. 44
Posta kodu (posta kodu): 39120
Sıra: Magdeburg
Telefon: +49 391 6725387

B)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre kamu ihalesi”

İş işareti: 2023-003-738

C)

Elektronik satın alma süreci ve belgelerin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi hakkında bilgi

Onaylanan tekliflerin sunulması

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza/gelişmiş elektronik mühür ile
    • nitelikli elektronik imza/nitelikli elektronik mühür ile

D)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Kampüs UKMD, House 60a, Leipziger Str. 44, 39120 Magdeburg

F)

Hizmetin türü ve kapsamı, gerekirse kısımlara bölünür

“Merkezi sterilizasyondaki paketleme masalarının ve işleme makinelerinin yenilenmesi” yenileme projesi, Magdeburg A.ö.R Üniversite Hastanesi kampüsünde yer almaktadır. doğu kanadının 3. katındaki 60a numaralı evde. Tıbbi malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve steril paketlenmesinde merkezi sterilizasyon kullanılmaktadır. Hastane sürecinin vazgeçilmez bir görevi olan, devam eden operasyonlar sırasında tüm yenileme tedbirleri, hijyen gerekliliklerine özellikle dikkat edilerek, zor koşullar altında gerçekleştirilecektir. Yenileme çalışmalarının başlangıcı, yukarı yöndeki inşaat işlerinde zaten başlamıştı ve soyunma odaları, sıhhi alanlar ve dinlenme odası gibi personel alanlarının yanı sıra dört yeni sterilizatörün kurulumunu da içeriyordu. Merkezi sterilizasyon alanının tamamı soyunma odaları, tuvaletler, duşlar ve entegre çay mutfağına sahip dinlenme odasının yanı sıra kilit, siyah, beyaz ve steril alan gibi personel alanlarına bölünmüştür. Doğu kanadında yenilenecek alanda ofis, teknik ve depo odaları da yer alıyor. Operasyonların devam etmesini sağlamak için yapısal önlemler yedi farklı inşaat aşamasına (BA) bölündü. Yenileme çalışmasının bir parçası olarak, her bir BA, operasyonların hijyenik olarak temiz olmaya devam ettiği sterilizasyon alanının geri kalanından geçici olarak ayrılmalıdır. Bu aynı zamanda tüm BA’ların farklı zamanlarda uygulandığı ve BA geçici olarak ayrılmasa bile merkezi sterilizasyonun her zaman çalışır durumda kalması gerektiği anlamına gelir. Tüm yapısal çalışmalar yalnızca bölümler halinde gerçekleştirilebildiğinden BA’lar “örtüşmeli” olarak planlanmaktadır. Her BA için yürüyüş rotaları koordine edildi ve tanımlandı.

Boyama işi planlanıyor.

H)

Partiye göre tahsis

HAYIR

Ben)

Yürütme son tarihleri

Yürütmenin başlangıcı

01.03.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

31.12.2025

J)

Yan teklifler

izin verilmedi

k)

Birkaç ana teklif

izin verilmedi

ben)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik ortamda

ek talep

Teklif verirken sunulması gereken eksik belgeler,

talep edilen.

Ö)

Teklifin sona ermesi ve bağlayıcı süre

Teklif süresinin sona ermesi

7 Aralık 2023 – 12:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

15.01.2024

P)

Teklifler sunulmalı

Q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorular ve yazışmalar için de geçerlidir)

R)

Ödül kriterleri

aşağıdaki ödül kriterleri

%100 Fiyat

T)

Teminat gerekli

ihale belgelerine bakın

sen)

Temel finansman ve ödeme koşulları ve/veya bunların dahil edildiği ilgili düzenlemelere atıflar

VOB/B

v)

İhale konsorsiyumunun yasal şekli/gereksinimleri

Yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumlu

w)

Uygunluğun değerlendirilmesi

İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluk kanıtını sağlayın. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlik şartlarını karşıladıklarına dair kanıt sunulmalıdır.

Uygunluklarını kanıtlamak için, doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde ayrıca talep edilmesi halinde onlar için de öz beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması durumunda, İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği eV (ön yeterlik rehberi) listesinde yer alan numarayı belirtmeleri yeterlidir.

İşe yarıyor mu? Kısa listede yer alan öz beyanlar (alt yüklenicilerinkiler dahil), “uygunluk öz beyanında” belirtilen sorumlu makamlardan alınan sertifikaların ibraz edilmesi suretiyle ayrı bir talep üzerine onaylanmalıdır. Almanca yazılmayan sertifikalara Almanca tercümesi de eklenmelidir.

“Uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekli olabilir

ihale belgelerine bakın

X)

İddia edilen ihlallerin doğrulanması

İnceleme kuruluşu (§ 21 VOB/A)

3. Saksonya-Anhalt Eyaleti Devlet İdare Ofisi Kamu İhale Odası,

Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle / Saale, Almanya

İhale belgelerini görüntüle