Blog
Kasım 23, 2023

Ev 8, Kat 3 Pediatrik cerrahinin taşınması – boyama işi


23.11.2023

08.12.2023 12:00

08.12.2023 12:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre kamu ihalesi

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

A)

Kamu ihale makamı (ödüllendirme kurumu)

İsim: Üniversite Hastanesi Magdeburg A.ö.R.
Sokak / Ev Numarası: Leipziger Straße 44
Posta kodu (posta kodu): 39120
Sıra: Magdeburg
Telefon: +49 391 6725387

B)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre kamu ihalesi”

İş işareti: 2023-H8-E3-38034

C)

Elektronik satın alma süreci ve belgelerin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi hakkında bilgi

Onaylanan tekliflerin sunulması

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza/gelişmiş elektronik mühür ile
    • nitelikli elektronik imza/nitelikli elektronik mühür ile

D)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Üniversite Hastanesi Magdeburg A.ö.R.

Ev 8

Leipziger Straße 44

39120 Magdeburg

F)

Hizmetin türü ve kapsamı, gerekirse kısımlara bölünür

Üniversite Hastanesi Magdeburg A.ö.R. Ev 8, Koğuş 3’te boyama işi yaptırmayı planlıyor.

Hizmet açıklaması diğer şeylerin yanı sıra şunları içerir:

1.02 Tavan yüzeyleri

1.03 Duvar yüzeyleri

1.04 Kapak yüzeyleri

1,05 duvar yüzeyi 325.326 (eski fayans)

1.06 Borular

1.07 Lambalar

1.08 Kapı çerçeveleri

1.09 Kapı kanatları

01.10 radyatörler

H)

Partiye göre tahsis

HAYIR

Ben)

Yürütme son tarihleri

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

31.08.2024

Diğer son tarihler

Başlangıç: Siparişten 3 hafta sonra

J)

Yan teklifler

izin verilmedi

k)

Birkaç ana teklif

izin verilmedi

ben)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik ortamda

ek talep

Teklif verirken sunulması gereken eksik belgeler,

talep edilen.

Ö)

Teklifin sona ermesi ve bağlayıcı süre

Teklif süresinin sona ermesi

8 Aralık 2023 – 12:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

22.01.2024

P)

Teklifler sunulmalı

Q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorular ve yazışmalar için de geçerlidir)

R)

Ödül kriterleri

aşağıdaki ödül kriterleri

%100 Fiyat

T)

Teminat gerekli

ihale belgelerine bakın

v)

İhale konsorsiyumunun yasal şekli/gereksinimleri

Yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumlu

w)

Uygunluğun değerlendirilmesi

İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluk kanıtını sağlayın. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlik şartlarını karşıladıklarına dair kanıt sunulmalıdır.

Uygunluklarını kanıtlamak için, doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde ayrıca talep edilmesi halinde onlar için de öz beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması durumunda, İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği eV (ön yeterlik rehberi) listesinde yer alan numarayı belirtmeleri yeterlidir.

İşe yarıyor mu? Kısa listede yer alan öz beyanlar (alt yüklenicilerinkiler dahil), “uygunluk öz beyanında” belirtilen sorumlu makamlardan alınan sertifikaların ibraz edilmesi suretiyle ayrı bir talep üzerine onaylanmalıdır. Almanca yazılmayan sertifikalara Almanca tercümesi de eklenmelidir.

“Uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekli olabilir

ihale belgelerine bakın

X)

İddia edilen ihlallerin doğrulanması

İnceleme kuruluşu (§ 21 VOB/A)

Saksonya-Anhalt Eyaleti Devlet İdare Ofisi Kamu İhale Odası,

Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle / Saale, Almanya

İhale belgelerini görüntüle