Blog
Kasım 23, 2023

Federal yollarda bakım önlemleri 2024 – MSH


23.11.2023

24.01.2024 10:00

24.01.2024 10:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre kamu ihalesi

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

A)

Kamu ihale makamı (ödüllendirme kurumu)

İsim: Devlet yol inşaatı yetkilisi Saksonya-Anhalt RB Süd
Sokak / Ev Numarası: Fliederweg kışlasında 21
Posta kodu (posta kodu): 06130
Sıra: Halle (Saale)
Telefon: +49 345482360
Faks: +49 34548236549

B)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre kamu ihalesi”

İş işareti: S-231-2023-00033

C)

Elektronik satın alma süreci ve belgelerin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi hakkında bilgi

Onaylanan tekliflerin sunulması

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)

D)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

DEE0A; Mansfeld-Südharz, SM Berga ve SM Eisleben’in sorumluluk alanı

F)

Hizmetin türü ve kapsamı, gerekirse kısımlara bölünür

Bakım önlemleri federal yollar 2024 SM Berga – SM Eisleben

Federal karayolları için bir bakım sözleşmesidir.

Bakım tedbirleri arasında, diğer şeylerin yanı sıra, freze-döküm prosesi kullanılarak çatlak onarımı, çatlak kapatma prosesi, DSK kullanılarak kısmi alan yenileme ve onarım trenleri yer alıyor.

G)

Planlama hizmetlerinin de gerekli olması durumunda yapının amacı veya düzeni hakkında bilgi

Yapının amacı

Siparişin amacı

H)

Partiye göre tahsis

HAYIR

Ben)

Yürütme son tarihleri

Yürütmenin başlangıcı

29.04.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

2024-06-28

Diğer son tarihler

J)

Yan teklifler

izin verilmedi

k)

Birkaç ana teklif

izin verilmedi

ben)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik ortamda

ek talep

Teklif verirken sunulması gereken eksik belgeler,

talep edilen.

Ö)

Teklifin sona ermesi ve bağlayıcı süre

Teklif süresinin sona ermesi

24 Ocak 2024 – 10:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

23.02.2024

P)

Teklifler sunulmalı

Q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca

R)

Ödül kriterleri

aşağıdaki ödül kriterleri

S)

Tekliflerin açılması

24 Ocak 2024 – 10:00

Açılışın yeri

Açılışta bulunmasına izin verilen kişiler

hiçbiri – §14 VOB/A’ya göre hiçbir teklif sahibine izin verilmez

T)

Teminat gerekli

Sipariş tutarının %5’i tutarında sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin teminat (ekler olmadan);

Fatura tutarının %3’ü tutarındaki kusur talepleri için teminat

sen)

Temel finansman ve ödeme koşulları ve/veya bunların dahil edildiği ilgili düzenlemelere atıflar

VOB/B’ye göre ön ödemeler ve son ödeme

v)

İhale konsorsiyumunun yasal şekli/gereksinimleri

Yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumlu çalışma grubu

w)

Uygunluğun değerlendirilmesi

İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluk kanıtını sağlayın. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlik şartlarını karşıladıklarına dair kanıt sunulmalıdır.

Uygunluklarını kanıtlamak için, doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde ayrıca talep edilmesi halinde onlar için de öz beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması durumunda, İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği eV (ön yeterlik rehberi) listesinde yer alan numarayı belirtmeleri yeterlidir.

İşe yarıyor mu? Kısa listede yer alan öz beyanlar (alt yüklenicilerinkiler dahil), “uygunluk öz beyanında” belirtilen sorumlu makamlardan alınan sertifikaların ibraz edilmesi suretiyle ayrı bir talep üzerine onaylanmalıdır. Almanca yazılmayan sertifikalara Almanca tercümesi de eklenmelidir.

“Uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekli olabilir

İhale belgelerini görün

Ayrıca teklif sahibinin uzmanlığını kanıtlamak için Bölüm 6a Paragraf 3 VOB/A uyarınca aşağıdaki bilgileri sunması gerekir:

Teklifle birlikte aşağıdaki kanıt, bilgi ve belgelerin ihaleyi yapan kuruma sunulması gerekmektedir:

– VOB/A §6a’ya göre;

– “Yollarda işyerlerinde trafik güvenliği için gerekli uzmanlık bilgilerine ilişkin genel şartlara ilişkin bilgi formu” (MVAS) uyarınca işyerlerinde güvenlik çalışmalarından sorumlu olarak atanacak kişinin nitelikleri – bu en fazla 4 olmalıdır yaşında,

– Geçici trafik işaretlerindeki sembollerin, sembollerin ve yazı tiplerinin (yetki mühürleri) kalite güvenceli revizyonunun kanıtı,

– İhaleye eklenen EFB fiyat listeleri doldurularak teklifle birlikte sunulmalıdır.

– Kendi kendine üretim yapılması durumunda içerik spesifikasyonlarının tam olarak benimsenmesi gerekmektedir,

– Fiyatların makul olduğuna dair beyan,

– PDF formatındaki uzun metin fiyat listesine ek olarak fiyat teklife dahildir

Hizmetlerin listesi D84 veri tipinde gönderilmelidir

Talep edilmesi halinde aşağıdaki kanıt, bilgi ve belgelerin ihale makamına ibraz edilmesi gerekmektedir:

– VOB/A §6a(3)’e göre;

– Saksonya-Anhalt Tarife Uyum ve Tedarik Yasası (TVergG LSA) uyarınca beyanlar: Alt yüklenicilerin kullanımına ilişkin beyan ve tarife uyumu ve eşit ücrete ilişkin beyan;

– Alt yüklenici hizmetleri listesine, PQ’lu veya uygunluk kanıtı olan alt yüklenicilerin adlarını içerecek şekilde eklemeler

X)

İddia edilen ihlallerin doğrulanması

İnceleme kuruluşu (§ 21 VOB/A)

Saksonya-Anhalt Devlet Yol Yapım Kurumu

inceleme organı

Hasselbachstraße 6

39104 Magdeburg

İhale belgelerini görüntüle