Blog
Kasım 23, 2023

Gelsenkirchen, Vattmannstrasse 12, elektrik işleri


23.11.2023

20.12.2023 08:00

20.12.2023 08:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre kamu ihalesi

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

A)

Kamu ihale makamı (ödüllendirme kurumu)

İsim: BA – İnşaat, İnşaat ve Emlak Yönetimi GmbH
Sokak / Ev Numarası: Lina-Ammon-Strasse 9
Posta kodu (posta kodu): 90471
Sıra: Nürnberg
Telefon: +49 911-98872955
Faks: +49 911-98872909
İnternet adresi: http://bi-management.de

B)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre kamu ihalesi”

İş işareti: 165982-1

C)

Elektronik satın alma süreci ve belgelerin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi hakkında bilgi

Onaylanan tekliflerin sunulması

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)

D)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Gelsenkirchen İş Kurumu, Vattmannstraße 12, 45879 Gelsenkirchen

F)

Hizmetin türü ve kapsamı, gerekirse kısımlara bölünür

Elektrik işi

İhalenin konusu, binadaki geleneksel aydınlatma armatürlerinin modern LED aydınlatma armatürleri ile değiştirilmesidir.

Zemin kattan 10. kata kadar olan koridorlardaki aydınlatmalar halihazırda değiştirilmiştir ve tedbirin bir parçası değildir.

Aşağıdaki odalar tedbirden etkilenmektedir:

– KG (çeşitli kiler odaları)

– Zemin kat (toplantı odası A, depo BIZ A, BIZ grup odası A, BIZ ofisi A, BIZ vestiyer A, tuvalet)

– 1. kat (ofisler, çay mutfağı)

– 2. kat (ofisler)

– 3. kat (ofisler, RRZ, NWR)

– 5. kat (ofisler)

– 6. kat (çay mutfağı)

– 7. kat (toplantı odası)

– 10. kat (makine odası)

Özellikle aşağıdaki çalışmaların yapılması gerekmektedir:

• Geleneksel aydınlatma armatürlerinin sökülmesi ve profesyonel şekilde imha edilmesi

• LED aydınlatma kurulumu

•Aydınlatma ölçümü ve dokümantasyonu

G)

Planlama hizmetlerinin de gerekli olması durumunda yapının amacı veya düzeni hakkında bilgi

Yapının amacı

Siparişin amacı

H)

Partiye göre tahsis

HAYIR

Ben)

Yürütme son tarihleri

Yürütmenin başlangıcı

12.02.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

2024-05-01

Diğer son tarihler

J)

Yan teklifler

izin verilmedi

k)

Birkaç ana teklif

yetkili

ben)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik ortamda

ek talep

Teklif verirken sunulması gereken eksik belgeler,

talep edilen.

Ö)

Teklifin sona ermesi ve bağlayıcı süre

Teklif süresinin sona ermesi

20 Aralık 2023 – 08:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

17.01.2024

P)

Teklifler sunulmalı

Q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca

R)

Ödül kriterleri

aşağıdaki ödül kriterleri

1 Fiyat (%100)

S)

Tekliflerin açılması

20 Aralık 2023 – 08:00

Açılışın yeri

BA – İnşaat, İnşaat ve Emlak Yönetimi GmbH, Lina-Ammon-Straße 9, 90471 Nürnberg

Açılışta bulunmasına izin verilen kişiler

T)

Teminat gerekli

Sözleşmenin yerine getirilmesine ve kusur taleplerinin yerine getirilmesine yönelik teminatlar, sipariş tutarının %5’i tutarında 250.000 Euro net sipariş değerinden itibaren.

sen)

Temel finansman ve ödeme koşulları ve/veya bunların dahil edildiği ilgili düzenlemelere atıflar

v)

İhale konsorsiyumunun yasal şekli/gereksinimleri

Teklif veren gruplar müştereken ve müteselsilen sorumlu çalışma grupları olarak hareket etmeli ve yetkili temsilciyi belirtmelidir. Başvuru sahibi bir topluluğun bireysel üyelerinin çoklu katılımına izin verilmez ve etkilenen tüm başvuru sahibi toplulukların daha sonraki süreçte dikkate alınmaması ile sonuçlanacaktır.

w)

Uygunluğun değerlendirilmesi

İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluk kanıtını sağlayın. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlik şartlarını karşıladıklarına dair kanıt sunulmalıdır.

Uygunluklarını kanıtlamak için, doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde ayrıca talep edilmesi halinde onlar için de öz beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması durumunda, İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği eV (ön yeterlik rehberi) listesinde yer alan numarayı belirtmeleri yeterlidir.

İşe yarıyor mu? Kısa listede yer alan öz beyanlar (alt yüklenicilerinkiler dahil), “uygunluk öz beyanında” belirtilen sorumlu makamlardan alınan sertifikaların ibraz edilmesi suretiyle ayrı bir talep üzerine onaylanmalıdır. Almanca yazılmayan sertifikalara Almanca tercümesi de eklenmelidir.

“Uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekli olabilir

Uygunluklarını kanıtlamak için, ön yeterlilik kazanamayan şirketlerin, ihale dokümanlarında yer alan 124 VHB Bund “Uygunluk beyanı” formunu doldurarak teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir.

Ayrıca teklif sahibinin uzmanlığını kanıtlamak için Bölüm 6a Paragraf 3 VOB/A uyarınca aşağıdaki bilgileri sunması gerekir:

HAYIR

X)

İddia edilen ihlallerin doğrulanması

İnceleme kuruluşu (§ 21 VOB/A)

BA – İnşaat, İnşaat ve Emlak Yönetimi GmbH

Yargı

Lina-Ammon-Str. 9

90471 Nürnberg

İhale belgelerini görüntüle