Blog
Kasım 24, 2023

Genthin bölge binası, yangından korunma iyileştirmesi, parsel 6 – ahşap kapılar ve metal çerçeveler


24.11.2023

14.12.2023 14:00

14.12.2023 14:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre kamu ihalesi

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

A)

Kamu ihale makamı (ödüllendirme kurumu)

İsim: Jerichower Land bölgesi, merkezi satın alma ofisi
Sokak / Ev Numarası: Bahnhofstrasse 9
Posta kodu (posta kodu): 39288
Sıra: Burg
Telefon: +49 3921 9493060
Faks: +49 3921 9499531
İnternet adresi: http://www.lkjl.de

B)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre kamu ihalesi”

İş işareti: ZVS/65/087/23

C)

Elektronik satın alma süreci ve belgelerin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi hakkında bilgi

Onaylanan tekliflerin sunulması

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza/gelişmiş elektronik mühür ile
  • yazılı olarak (elektronik olarak değil)

D)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Genthin Bölge Binası, Brandenburger Straße 100, 39307 Genthin

F)

Hizmetin türü ve kapsamı, gerekirse kısımlara bölünür

42 adet sökme ve atma 1 kanatlı. Metal çerçeveli ahşap kapılar

4 adet sökme ve atma 2 kanatlı. Ahşap çerçeveli ahşap kapılar

2 adet 1 kanatlı. Metal çerçeveli ahşap kapılar

11 adet 1 kanatlı. Metal çerçeveli ahşap kapılar dTS

11 adet 1 kanatlı. Metal çerçeveli ahşap kapılar RS

3 adet 2 kanatlı. Metal çerçeveli ahşap kapılar RS

14 adet 1 kanatlı. Metal çerçeveli ahşap kapılar T30

7 adet 1 kanatlı. Metal çerçeveli ahşap kapılar T30 RS

1 adet 2 kanatlı. Metal çerçeveli ahşap kapı T30 RS

H)

Partiye göre tahsis

HAYIR

Ben)

Yürütme son tarihleri

Yürütmenin başlangıcı

29.01.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

31.01.2025

Diğer son tarihler

İş planlaması ve üretim: 29 Ocak 2024 – 30 Nisan 2024

Pazartesi: 2 Mayıs 2024 – 15 Ocak 2025

J)

Yan teklifler

yalnızca bir ana teklifle birlikte izin verilir

k)

Birkaç ana teklif

izin verilmedi

ben)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik ortamda

İhale dokümanları elektronik ortamda yayınlanmamaktadır. Şu adresten talep edilebilir:

Ana müşteri gibi bkz. a)

Diğer bilgiler

İhale dokümanlarına ilçenin internet sitesinden ( http://www.lkjl.de/de/vergaben.html) İhale için sağlanan e-ihale portalının bağlantısı kullanılarak indirilebilir.

Daha fazla bilgi (özellikle teklif verenin bilgileri) yalnızca eVergabe portalı Saksonya-Anhalt’ta yayınlanacak/sunulacaktır. Bu nedenle teklif sahibi, prosedürün mevcut durumu hakkında düzenli olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bu özellikle e-Tedarik portalında kayıtlı olmayan teklif sahipleri için geçerlidir.

ek talep

Teklif verirken sunulması gereken eksik belgeler,

talep edilen.

Ö)

Teklifin sona ermesi ve bağlayıcı süre

Teklif süresinin sona ermesi

14 Aralık 2023 – 14:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

15.01.2024

P)

Teklifler sunulmalı

yazılı olarak

müşteri bkz. a)

Q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorular ve yazışmalar için de geçerlidir)

R)

Ödül kriterleri

ihale belgelerine bakın

S)

Tekliflerin açılması

14 Aralık 2023 – 14:01

Açılışın yeri

Jerichower Land bölgesi, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg, oda K 1

Açılışta bulunmasına izin verilen kişiler

Teklif sahipleri ve yetkili temsilcileri

T)

Teminat gerekli

ihale belgelerine bakın

v)

İhale konsorsiyumunun yasal şekli/gereksinimleri

Yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumlu

w)

Uygunluğun değerlendirilmesi

İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluk kanıtını sağlayın. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlik şartlarını karşıladıklarına dair kanıt sunulmalıdır.

Uygunluklarını kanıtlamak için, doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde ayrıca talep edilmesi halinde onlar için de öz beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması durumunda, İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği eV (ön yeterlik rehberi) listesinde yer alan numarayı belirtmeleri yeterlidir.

İşe yarıyor mu? Kısa listede yer alan öz beyanlar (alt yüklenicilerinkiler dahil), “uygunluk öz beyanında” belirtilen sorumlu makamlardan alınan sertifikaların ibraz edilmesi suretiyle ayrı bir talep üzerine onaylanmalıdır. Almanca yazılmayan sertifikalara Almanca tercümesi de eklenmelidir.

“Uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekli olabilir

Form 124 (uygunluk beyanı) ihale dokümanlarının ekinde yer almaktadır.

X)

İddia edilen ihlallerin doğrulanması

İnceleme kuruluşu (§ 21 VOB/A)

3. Halle Devlet İdare Ofisi’ndeki Kamu İhale Odası, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle

İhale belgelerini görüntüle