Blog
Kasım 24, 2023

Hamburg’da çatı yenileme


24.11.2023

03.01.2024 10:00

03.01.2024 10:00

Sözleşme bildirimi

VOB/A’ya göre kamu ihalesi

Form 121 – VHB-Bund – Baskı 2019

A)

Kamu ihale makamı (ödüllendirme kurumu)

İsim: Emlak görevleri için federal kurum
Sokak / Ev Numarası: Fasanenstraße 87
Posta kodu (posta kodu): 10623
Sıra: Berlin
Telefon: +49 30 31810

B)

Prosedür türü “VOB/A’ya göre kamu ihalesi”

İş işareti: VOEK494-23

C)

Elektronik satın alma süreci ve belgelerin şifrelenmesi ve şifresinin çözülmesi hakkında bilgi

Onaylanan tekliflerin sunulması

  • elektronik olarak
    • elektronik imza olmadan (metin formu)
    • gelişmiş elektronik imza/gelişmiş elektronik mühür ile
    • nitelikli elektronik imza/nitelikli elektronik mühür ile

D)

Sipariş türü

İnşaat işlerinin yürütülmesi

e)

İnfaz yeri

Hamburg

F)

Hizmetin türü ve kapsamı, gerekirse kısımlara bölünür

Şantiye ekipmanları, düz çatıların iyileştirilmesi

H)

Partiye göre tahsis

HAYIR

Ben)

Yürütme son tarihleri

Yürütmenin başlangıcı

04.03.2024

Hizmetlerin tamamlanması veya süresi

01.05.2024

J)

Yan teklifler

izin verilmedi

k)

Birkaç ana teklif

yetkili

ben)

İhale dokümanlarının sağlanması/talebi

İhale dokümanları elektronik ortamda

ek talep

Teklif verirken sunulması gereken eksik belgeler,

talep edilen.

Ö)

Teklifin sona ermesi ve bağlayıcı süre

Teklif süresinin sona ermesi

3 Ocak 2024 – 10:00

Bağlayıcılık süresinin sona ermesi

02.02.2024

P)

Teklifler sunulmalı

Q)

Tekliflerin yazılması gereken dil

Almanca (sorular ve yazışmalar için de geçerlidir)

R)

Ödül kriterleri

aşağıdaki ödül kriterleri

Ücret

T)

Teminat gerekli

ihale belgelerine bakın

v)

İhale konsorsiyumunun yasal şekli/gereksinimleri

Yetkili temsilci ile müştereken ve müteselsilen sorumlu

w)

Uygunluğun değerlendirilmesi

İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği’nin listesine (ön yeterlilik rehberi) girerek uygunluk kanıtını sağlayın. Alt yüklenicilerin kullanılması durumunda, ayrı bir talep üzerine bunların ön yeterliliğe sahip olduklarına veya ön yeterlik şartlarını karşıladıklarına dair kanıt sunulmalıdır.

Uygunluklarını kanıtlamak için, doldurulmuş “Uygunluk beyanı” formunu teklifle birlikte sunmaları gerekmektedir. Alt yüklenicilerin kullanılması halinde ayrıca talep edilmesi halinde onlar için de öz beyannamelerin verilmesi gerekmektedir. Alt yüklenicilerin ön yeterliliğe sahip olması durumunda, İnşaat Firmaları Ön Yeterlilik Derneği eV (ön yeterlik rehberi) listesinde yer alan numarayı belirtmeleri yeterlidir.

İşe yarıyor mu? Kısa listede yer alan öz beyanlar (alt yüklenicilerinkiler dahil), “uygunluk öz beyanında” belirtilen sorumlu makamlardan alınan sertifikaların ibraz edilmesi suretiyle ayrı bir talep üzerine onaylanmalıdır. Almanca yazılmayan sertifikalara Almanca tercümesi de eklenmelidir.

“Uygunluk beyanı” formu mevcuttur / uygunluk kanıtı gerekli olabilir

VHB FB124

X)

İddia edilen ihlallerin doğrulanması

İnceleme kuruluşu (§ 21 VOB/A)

Federal Emlak İşleri Ajansı, Bonn Genel Merkezi, Satın Alma Departmanı (VOEK) Departman 2 (Satın Alma), Ellerstr. 56, 53119 Bonn, vergabe@bundesimmobilien.de, www.bundesimmobilien.de

İhale belgelerini görüntüle